Ürünlerimiz

Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri Programı 

En son mevzuata göre hazırlanan Dilekçe Editörü programında aşağıdaki bölümler yer almaktadır.
 
– Dava dilekçe örnekleri
– Müzekkereler
– Sözleşme örnekleri
– Matbu formlar
– Tutanaklar
– Yazışmalar
– İdari başvurular
– İhtarnameler
– Tek taraflı işlemler(örneğin ibranameler, taahhütler)
 
Dava Dilekçeleri Gruplandırmaları 
 
– Aile hukuku
– Borçlar hukuku
– Miras hukuku
– Ceza hukuku
– İcra ve iflas hukuku
– Ticaret hukuku
– İdare hukuku
– İş hukuku
– Vergi hukuku
– Kat mülkiyeti hukuku
– Kira hukuku
– Hukuk-diğer
 
1500 e yakın içerik içerisinde
  
– Dilekçe içerisinde geçen herhangi bir kelimeye göre
– Hukuk alanına göre arama yapılabilmekte
– Dilekçeler istenildiği şekilde gruplandırılmakta
– Dilekçeler üzerinde değişiklik yapılabilmekte ve kaydedilebilmektedir.