Ürünlerimiz

Meşe İcra Profesörü® +plus

“ Standart İcra Programları Sadece Hesap Yapar, Profesyoneller Her Şeyi…”

Uyap Uyumlu  Meşe İcra Profesörü +plus ile icra ile ilgili tüm takiplerinizi otomatik olarak açabilir takip talebi, ödeme emri, tebliğ zarfı, takip kartı, harç hesabı, faiz detayı gibi matbu formları tek tuşla çıkarabilir, icra ile ilgili tüm dilekçe ve müzekkerelere ulaşabilirsiniz. 

İcra işi ayrıntı işidir mantığıyla hazırlanan İcra + plus programımızın esnek modülleri ile tüm icra takiplerinizi eksiksiz ve hatasız olarak hazırlayabilirsiniz. 

Meşe İcra Profesörü +plus sürümünü diğerlerinden ayıran ayrıntı özellikler:

Bu özellik ile istediğiniz kullanıcıya takip açma, takip silme, takip izleme, takip değiştirme gibi sınırlı yetkiler vererek programı kişi bazlı ayarlayabilirsiniz.

2. Log Tutma

Bu özellik ile programda hangi kullanıcı en son ne işlem yapmış takip bazlı kontrol edebilirsiniz.

Bu özellik ile takibe girilen tüm notları gün, saat, notu yazan kişi bazlı olarak görebilirsiniz. Haciz öncesinde bu notları raporlayıp çıktısını alabilirsiniz.

Bu özellik ile dünyanın neresinde olursanız olun ofisinizdeki bilgisayara bağlanabilir, programı sanki ofisinizdeymiş gibi tüm özellikleriyle kullanabilirsiniz. Çoklu kullanımlara açık olan bu özellik ile farklı illerde ofisleri olan avukatlar aynı anda aynı program üzerinden çalışabilirler ve yapılan tüm işlemleri aynı anda görüntüleyebilirler.

Bu özellik ile kişinin Mernis adresi kesinse TK 21 e göre tebligat düzenleyebilirsiniz.

Bu özellik ile Iphone kullanıcısı iseniz uzaktan erişim ile bilgisayarınıza istediğiniz her yerden bağlanabilir ve takip açabilirsiniz.

Bu özellik ile dilerseniz ödeme emrine hemen öderseniz borcunuzun son durumu bilgisini içeren bir  bilgi kutucuğu ekleyebilirsiniz.

Bu özellik ile bütün dünya para birimleriyle takip açabilir, ödemelerinizi de aynı para birimiyle girebilirsiniz.

Bu özellik ile takipleriniz için yaptığınız tüm masrafları resmi – gayriresmi olarak gruplandırabilirsiniz.

Bu özellik ile  banka ve kurum takiplerinizi bölge ve şubelere göre gruplandırabilir istediğiniz şekilde raporlayabilirsiniz.

Bu özellik ile kısmi ödemesi olan alacaklarınızı bakiye alacak girerek takibe koyabilirsiniz.

Bu özellik ile  takip öncesi ve takip sonrası için BK100 ya da istediğiniz  sırada tahsilat sırası belirleyebilir ve ödemelerinizi istediğiniz sırada düşmesini sağlayabilirsiniz.

Bu özellik ile 
-Harçtan muaf işlem yapabilir
-Hazır hesaplanmış faiz girişi yapabilir
-Kdv, Ötv, Bsmv gibi oranları  uygulayabilir
-Kurum şube ve bölgelerini gruplandırabilme

Bu özellik ile programdaki tüm matbu formlar üzerinde istediğiniz değişikliği kalıcı olarak yapabilir, faiz isimlerini kendiniz belirleyebilirsiniz. 

Bu özellik ile her bir alacak kalemine ayrı ayrı faiz işletebilir, farklı tarihlerden faiz başlatabilirsiniz. Ödeme emrinde alacak kalemlerine işleyen faizi  isterseniz ayrı ayrı isterseniz toplam faiz olarak gösterebilirsiniz.

Bu özellik ile takiplerinizi;
Takip No
Dosya No
Takip Tarihi
Müvekkil Adı
Borçlu Adı
Takip Türüne göre aratabilirsiniz.

Bu özellik ile Kat Mülkiyeti Kanuna göre aidat alacaklarına hem yasal faiz hem %5 gecikme zammını aynı anda işletebilirsiniz.

Bu özellik ile tebligat barkod numaranızı girerek tebligatınız PTT de hangi aşamada takip edebilir, teslim bilgilerini gün gün görebilirsiniz.

Bu özellik ile programdan tahsilat makbuzu çıkarabilir, Serbest meslek makbuzunda yer alan stopaj, kdv gibi hesapları yaptırabilir ve çıktı alabilirsiniz. Yine programdaki bu bölümden Taahhüt Dilekçesi düzenleyebilir ve çıktı alabilirsiniz.

Bu özellik ile tüm alacaklarınızı, istediğiniz miktarlarda istediğiniz sürelerle üzerine vade farklarını da ekleyerek taksitlendirebilir bunlarla ilgili borçluya çıktı alabilir, hatırlatmalara ekleyerek günü geldiğinde tahsilatlarınızdan haberdar olabilirsiniz.

Bu özellik ile programa girilen bir haciz ve satış bilgisi ya da feragata göre  otomatik olarak harçlar yeniden hesaplanır.

Bu özellik ile takibinizde yaptığınız herhangi bir işlem son işlemler bölümüne otomatik olarak atar ve takibinizin düşme süresi otomatik olarak hesaplanır. Yine ayrıca raporlar bölümünde n gelecek bir ay içinde düşecek  takiplerinizin raporunu alabilirsiniz. 

Bu özellik ile borçlunuza istediğiniz bir tarihteki borcun ayrıntılı hesap dökümünü verebilirsiniz. Yine borçlunuza ödeme yaptı ise ödeme ayrıntılarını içeren ödeme mahsup tablosu çıktısı alabilirsiniz.

Bu bölüm ile icrayla ilgili  müzekkere ve dilekçe örneklerine ulaşabilir. İsterseniz değişiklik yapıp kaydedebilir isterseniz kendi dilekçelerinizi oluşturabilirsiniz.

Bu bölümde hazır raporlar aracılığıyla dosyalarınızla ilgili raporlar alabilir isterseniz programdaki tüm alanlarla ilgili kendinizde rapor hazırlayabilirsiniz.

Bu bölüm ile takibinize girdiğiniz notlarınızı, taahhütlerinizi ve düşecek takip ve hacizlerinizi program açılır açılmaz Msn kutusu şeklinde görebilir. Süre kaybına uğramadan işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bu özellik ile programdaki dilekçe ve matbu formları Word, Pdf, Open Office, Html … vs gibi formatlarda kaydedebilirsiniz.d

Bu özellik ile aynı anda açtığınız birden fazla takibinizle ilgili toplu çıktı alabilir, toplu dosyalarınızı aynı anda tek bir uyap dosyasına çevirebilirsiniz.s

Bu özellik ile Kıdem tazminatı alacaklarında faizi dönemsel olarak sabitleyebilirsiniz.

Bu özellik ile kooperatif alacakları gibi alacaklarınızda bir gün geçse bile bir aylık faiz işletebilirsiniz.

Bu özellik ile art arda gelen sıralı senetleriniz ya da kira, nafaka gibi alacaklarınızda sadece ilk borcu girip diğerlerini otomatik olarak çoğaltabilirsiniz.

Bu özellik ile temerrüde düşen borçlarınızı günü geldiğinde alacak kalemleri arasına otomatik ekleyebilirsiniz.

Bu özellik ile Derdest, Hitam, Batak dosyalarınızı gruplandırabilir ve isterseniz bunlarla ilgili yıl bazlı rapor alabilirsiniz.

Bu özellik ile programınızda ne tür değişikler yapıldığını nelerin yeni eklendiğini ya da güncellendiğini görebilirsiniz.

Bu modül sayesinde icra davalarınızla ilgili tüm bilgileri programda tutabilir ve raporlayabilirsiniz.

Bu modül ile büronuzda dönen tüm hesap hareketlerini günlük haftalık aylık olarak programa işleyebilir isterseniz raporlarını alabilirsiniz.

Bu modül ile programda bulunan şablon mesajları ve/veya kendi hazırladığınız mesajları tüm müvekkil ve tüm borçlularınıza gönderebilirsiniz.  Bu özelliği dilerseniz borçlu ya da müvekkilin TC kimlik numarasını kullanarak da yapabilirsiniz.

Programdan avukatlık serbest makbuzu düzenleyebilirsiniz. Stopaj ve vergileri ayrıntılı hesaplatabilirsiniz.

Bu modül sayesinde elinize gelen  takiplerin faizlerini takip açamadan hesaplatabilirsiniz.

Bu modül sayesinde aynı takipte birden fazla eklenen her bir alacak kalemine ya da işlemiş faizine farklı oranlarda (%9 -%18) kdv işletebilirsiniz.

Bu özellik sayesinde ofisinizdeki evrak kalabalığından kurtulacak istediğiniz tüm evrakları (gelen-giden)  ilgili dava ve icra dosyanız ile ilişkilendirebileceksiniz.

Meşe Yazılım Teknik Şubesi ve Uzaktan Erişim programları ile tüm müşterilerine Türkiye’nin neresinde olursa olsun 1-2 sn içerisinde ulaşır.